Organization Chart and Address

Organization Chart

Location

Head Office

Japan Paint Inspection and testing Association (JPIA)
3-12-8 Ebisu Shibuya Tokyo 150-0013, JAPAN
TEL: +81-3-3443-3011 FAX:+81-3-3443-3199

East Branch Office

Japan Paint Inspection and testing Association (East Branch Office)
636-3 Miyamae Fujisawa-city Kanagawa 251-0014, JAPAN
TEL: +81-466-27-1121 FAX:+81-466-23-1921

West Branch Office

Japan Paint Inspection and testing Association (West Branch Office)
1-20-3 Nagaotani-machi Hirakata-city Osaka 573-0164, JAPAN
TEL: +81-72-866-0600 FAX:+81-72-866-0611

Japan Paint Inspection and testing Association (JPIA)

3-12-8 Ebisu Shibuya Tokyo 150-0013, JAPAN
TEL: +81-3-3443-3011
FAX:+81-3-3443-3199